Catatan Ilmu  


Apabila ditanya anak atau cucu tentang Al-Quran: (tanya jawab)

*S : Berapa jumlah Surah dlm al-Quran?*
J : 114 Surah
*S : Berapa jumlah Juz dlm al-Quran?*
J : 30 Juz
*S : Berapa jumlah Hizb dlm al-Quran?*
J : 60 Hizb
*S : Berapa jumlah Ayat dlm al-Quran?*
J : 6236 Ayat
*S : Berapa jumlah Kata dlm al-Quran?, dan Berapa Jumlah Hurufnya?*
J : 77437 Kata, atau 77439 Kata dan 320670 Huruf
*S : Siapa Malaikat yang disebut dlm al-Quran?,*
J : Jibril, Mikail, Malik, Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazoh, Al-Kiromulkatibun HamalatulArsy, dll.
*S : Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dlm al-Quran?*
J : 14 Sajdah
*S : Berapa Jumlah para Nabi yg disebut dlm Al-Quran?*
J : 25 Nabi
*S : Berapa Jumlah Surah Madaniyah dlm al-Quran?, sebutkan.*
J : 28 Surah, al-Baqoroh, al-Imron, al-Nisa" al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra'd, al-Haj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaf, al-Jum'ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, al-Zalzalah, al-Nashr.
*S : Berapa Jumlah Surah Makiyah dlm al-Quran? sebutkan.*
J : 86 Surat, selain surah tersebut di atas.
*S : Berapa Jumlah Surah yg dimulai dgn huruf dlm al-Quran?*
J : 29 Surah.
*S : Apakah yg dimaksud dgn Surah Makiyyah?, sebutkan 10 saja.*
J : Surah Makiyyah adalah Surah yg diturunkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti: al-An'am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra', al-Naml, al-Waqi'ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, al-Falaq.
*S : Apakah yg dimaksud dgn Surah Madaniyyah? sebutkan lima saja?*
J : Surah Madaniyah adalah Surah yg diturunkan di Madinah setelah Hijrah, seperti: al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, al-Haj.
*S : Siapakah nama para Nabi yg disebut dlm Al-Quran?*
J : Adam, Nuh, Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa', Luth, Hud, Saleh, ZulKifli, Syuaib, Idris, Muhammad Saw.
*S : Siapakah satu-satunya nama wanita yg disebut namanya dlm al-Quran?*
J : Maryam binti Imran.
*S : Siapakah satu-satunya nama Sahabat yg disebut namanya dlm al-Quran?*
J : Zaid bin Haritsah. Rujuk dlm surah Al Ahzab ayat 37.
*S : Apakah nama Surah yg tanpa Basmalah?*
J : Surah at-Tawbah.
*S : Apakah nama Surah yg memiliki dua Basmalah?*
J : Surah al-Naml.
*S : Apakah nama Surah yg bernilai seperempat al-Quran?*
J : Surah al-Kafirun.
*S : Apakah nama Surah yg bernilai sepertiga al-Quran?*
J : Surah al-Ikhlas
*S : Apakah nama Surah yg menyelamatkan dari siksa Qubur?*
J : Surah al-Mulk
*S : Apakah nama Surah yg apabila dibaca pada hari Jum'at akan menerangi sepanjang pekan?*
J : Surah al-Khafi
*S : Apakah ayat yg paling Agung dan dlm Surah apa?*
J : Ayat Kursi, dlm Surah al-Baqarah ayat No.255
*S : Apakah nama Surah yg paling Agung dan berapa jumlah ayatnya?*
J : Surah al-Fatihah, tujuh ayat.
*S : Apakah ayat yg paling bijak dan dlm surah apa?*
J : Firman Allah Swt :" Barang siapa yg melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat, Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat.. (Surah al-Zalzalah ayat 7-8)
*S : Apakah nama Surah yg ada dua sajdahnya?*
J : Surah al-Haj ayat 18 dan ayat 77.
*S : Pada Kata apakah pertengahan al-Quran itu di Surah apa? ayat no Berapa?*
J : وليتلطف Surah al-Kahfi ayat No. 19.
*S : Ayat apakah bila dibaca setiap habis Sholat Fardhu dpt mengantarkannya masuk ke dalam syurga?*
J : Ayat Kursi.
*S : Ayat apakah yg diulang-ulang sbyk 31 kali dlm satu Surah dan di Surah apa?*
J : Ayat فبأي آلاء ربكما تكذبانِ ) pada Surah al-Rahman.
*S : Ayat apakah yg diulang-ulang sbyk 10 kali dlm satu Surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dlm surah lainnya? Di Surah apa?*
J : Ayat (ويل يومئذ للمكذبين) pada Surah al-Mursalat, juga ada dlm Surah al-Muthaffifiin ayat No. 10.
*S : Apakah Ayat terpanjang dlm al-Quran? pada Surah apa? Ayat berapa?*
J : Ayat No 282 Surah al -Baqarah...

Silakan Share agar ilmu ini bermanfaat.InsyaAllah,amin...

AddThis Social Bookmark Button


0 comments: to “ Catatan Ilmu

Related Posts with Thumbnails

Bumi Tuhan... Bersaksilah

 

Design by Amanda @ Blogger Buster